Umím první pomoc

Při poskytování první pomoci vždy dbejte zejména na vlastní bezpečnost. Ani mimo období pandemie nevíte, zda ošetřovaný člověk nepřenáší nějakou infekci. Dodržíte-li při poskytování první pomoci základní pravidla, je nebezpečí přenosu infekce malé. Riziko musíte vyhodnotit vy. Vždy se chraňte dostupnými ochrannými prostředky. Za normální situace alespoň jednorázovými rukavicemi, v současnosti také rouškou nebo respirátorem. Doporučené jsou i brýle, abyste zabránili přesnosu nákazy přes oční sliznici. Po kontaktu si vždy umyjte nebo vydezinfikujte ruce. Pokud máte u zraněného člověka podezření na nákazu covid-19, například vykazuje horečku, kašel nebo dušnost, můžete mu nejprve zkusit vysvětlit, co má dělat, aby se dobře ošetřil sám. Pokud je při vědomí a potřebujete se k němu přiblížit, požádejte ho, aby si zakryl nos a ústa. Záchrance do telefonu oznamte podezření, že pacient může být infikován koronavirem.

Sdílejte ověřené informace