Vodou virus nezabiješ

Pravidelné pití ať už studené, nebo naopak horké vody nezabrání infekci ani nezabije koronavirus, který se vám už dostal do těla. Nevěřte hoaxům, které se šíří po internetu, a informace si ověřujte. Koronavirus vstupuje do těla vdechnutím či dotykem nosu, očí nebo úst. Po přenosu cestuje do dýchacího traktu. Nápoje, které postupují přes jícen do žaludku, tak s virem nepřijdou do styku. Virus napadá buňky samotné a tudíž je nemožné jej spláchnout pitím či kloktáním horkých nápojů. Horký nápoj vám nicméně může dočasně ulevit při škrábání v krku a pomáhá u ucpaného nosu snižovat hustotu hlenu. Prevencí před infekcí koronavirem není ani horká vana. Nejlepším způsobem ochrany proti covid-19 je časté mytí rukou a nošení ochranných pomůcek.

Sdílejte ověřené informace