Neboj se vody

Pitné vody z kohoutku se nemusíte bát. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) nebyl virus covid-19 dosud nikde v zásobování pitnou vodou zjištěn. Riziko, že by k tomu došlo, je mizivé. Běžné centralizované čištění surové vody při její úpravě na pitnou (filtrace, koagulace, ozonizace, čištění UV zářením nebo chlorace) navíc případné koronaviry ve vodě bezpečně vyhubí. České Národní referenční centrum pro pitnou vodu vodárenským společnostem žádné změny v běžné praxi nedoporučilo.

Sdílejte ověřené informace