Projekt vznikl v počátcích pandemiev březnu roku 2020. Naším cílem bylo hledat a šířit ověřená fakta a doporučení, které by lidem pomohli lépe se orientovat. Bylo pro nás důležité, aby se lidé nenechali zmást mylnými radami a dezinterpretací důležitých, ale někdy nepřehledných informací.

 

Jako Český červený kříž jsme se rozhodli přiložit ruku k dílu a šířit povědomí o tom, jak situaci kolem epidemie viru COVID-19 a nařízené karantény zvládat. V klidu a bezpečně. Bez nutné paniky a pomocí ověřených zdrojů.

 

Měli jsme tým odborníků, kteří vyhledávali a ověřovali to, co pomáhá, co můžeme a máme dělat. Každý den jsme vydávali jedno doporučení, myšlenku, signál, jak na to. Jak se chovat, abychom společně tyto nelehké chvíle přečkali ve zdraví.

Posláním Červeného kříže je zmírňovat utrpení během podobných událostí, a to utrpení jak fyzické, tak psychické. Věříme, že každý má právo na pravdivé informace. Ctíme principy a zásady nestrannosti, neutrality a nezávislosti.

Témata

Aktualizace karet byla ukončena 17. května 2020.

Jak jsme tvořili obsah

Vybírali jsme témata, která vás zajímala. Soustředili jsme se zejména na ta zjevná i na ostatní, která zůstávala bez většího povšimnutí.

Veškeré informační vstupy procházel tým Českého červeného kříže. Každý příspěvek tak prošel několikastupňovou kontrolou. Pracovali jsme s ověřenými zdroji a odborníky. Nevycházeli jsme jen z našich vlastních zkušeností a znalostí, ale vše jsme konzultovali s fundovanými externími spolupracovníky.

Již zveřejněná doporučení jsme průběžně sledovali a upravovali tak, aby odpovídala aktuálně platným odborným doporučením a vydaným vládním nařízením.

Image from iOS

Naši hlavní odborníci

MUDr. Ondřej Beran – lékař infektolog
MUDr. Katarína Hánělová – lékař psychiatr
MUDr. Jana Jordáková – oční lékařka
Mgr. Žaneta Říhová – psycholožka, psychoterapeutka
MUDr. Karel Štěpánek – lékař urgentní medicíny

Jak to celé fungovalo

Jsme si vědomi toho, že mít ověřené informace formulované do doporučení, která publikujeme na webu, Facebooku a Instagramu, nestačí, to je pouze polovina této kampaně. Naším cílem bylo i aktivně informovat a dále tato sdělení šířit mezi lidi. Proto jste mohli narazit na naše Facebookové diskutéry, kteří se proaktivně vrhali do debat na sociálních sítích a šířili to, co jsme připravili. Chtěli jsme oslovit co největší masu lidí, protože věříme, že každý z nás může udělat něco pro to, abychom tuto situaci co nejlépe zvládli. Je ale třeba o tom vědět.