REMEDIA PLUS

Remedia Plus z.ú.
U Nemocnice 3066/1
690 02 Břeclav

Pracovník v sociálních službách – péče o klienty s poruchami paměti. Pomoc a podpora při oblékání, mytí, podávání jídla, krmení, procházky aj.

Sdílejte ověřené informace