Nebojím se resuscitace

Pokud zraněný člověk nereaguje na zevní podněty, vaše okamžitá pomoc mu výrazně zvyšuje šanci na přežití. Okamžitě zavolejte záchrannou službu na čísle 155. Pokud máte podezření, že pacient může být infikován, oznamte to operátorovi. Postupujte podle jeho pokynů. Vyhodnoťte situaci tak, aby pro vás byla co nejvíce bezpečná a použijte dostupné ochranné prostředky. Zakloňte mu hlavu tahem za bradu, položte mu svou ruku na hrudník a pozorujte, zda dýchá. Pokud nedýchá normálně nebo si tím nejste jistí, pusťte se do resuscitace stlačováním hrudníku. Pokud je dostupný defibrilátor (AED), použijte ho. Dýchání z úst do úst zvyšuje šanci na přežití. U dětí je naprosto nutné, přesto ale představuje zásadní riziko infekce. Do cizího člověka se kvůli vlastní bezpečnosti obecně dýchat nedoporučuje. Pokud se cítíte ohroženi, a to i nákazou novým koronavirem, nejste ani povinni umělé dýchání provádět. Po poskytnutí první pomoci si vždy umyjte nebo vydezinfikujte ruce.

Sdílejte ověřené informace