CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 2

Centrum sociálních služeb Praha 2
Máchova 14,
120 00 Praha 2

https://cssp2.cz/

hledá dobrovolníky, kteří jsou ochotni pomoci v této době

dispecink.zapad@cervenykriz.eu.

Sdílejte ověřené informace