Umím si správně nasadit roušku

Před nasazením roušky si pořádně umyjte ruce mýdlem, případně použijte dezinfekci. Roušku nasaďte za šňůrky nebo za gumičky. Nedotýkejte se její obličejové části ani své vlastní tváře. Nasaďte si roušku tak, aby co nejtěsněji doléhala k obličeji, překryla nos a bradu. Na nasazenou roušku nesahejte. Pokud se jí přece jenom dotknete, umyjte si ruce znovu mýdlem. Nosit ji můžete do chvíle, než zvlhne, maximálně však čtyři hodiny. Jednorázovou roušku raději jen dvě hodiny. Sundejte roušku opět za šňůrky. Dejte pozor, aby se nedotkla vaší tváře, očí ani žádné jiné části hlavy. Ihned ji uložte do igelitového sáčku nebo do uzavíratelné nádoby. I v případě, že máte roušku s vyměnitelným filtrem, je třeba sundat ji celou. Umyjte si znovu ruce mýdlem nebo je dezinfikujte gelem.

Sdílejte ověřené informace