Neukazuj prstem

Prstem se neukazuje, to ví už malé děti. Stejně jako to, že není dobré žalovat. Je důležité si uvědomit, že pro každého z nás je nynější situace nějakým způsobem náročná. Vše se dá řešit v klidu. Nedávejte průchod hněvu. Pokud uvidíte, že někdo porušuje nařízení, která mají okolí chránit před nákazou, můžete ho na to upozornit. Třeba když nenosí roušku tam, kde by ji měl mít na sobě. Nebo když stojí v hloučku více lidí, než momentální nařízení kvůli bezpečnosti dovolují. Můžete mu připomenout, že nebezpečí nákazy stále trvá a dodržování prevence pomůže všem. Pokud někdo opakovaně a závažně ohrožuje druhé, zejména pak starší či k nákaze jinak náchylnější osoby, zvažte další kroky. Snažte se ale nedat průchod strachu a hněvu. Držte při sobě a buďte ohleduplní.

Sdílejte ověřené informace